Nyatar je typický dračákovský svět klasické hrdinské fantasy. Ovšem protože si pod touto klasikou každý představí něco trošku jiného, pokusím se jeho atmosféru blíže zařadit podle známých světů, kterými je inspirován:

    Podle knižních předloh spadá někde mezi Conana, Pána Prstenů a Zaklínače. Podle počítačových imaginárních světů by asi nejspíše pasoval někam mezi Forgotten Realms (Baldurs Gate, Icewind Dale...) a systémem Das Schwarze Auge (Realms of Arkania, Drakensang,...), tomu druhému se blíží více.

 

       Základní informace najdete níže.

       V menu vlevo se nachází mapa, historie, mytologie a další.

 

Fakta

Nyatar má 2 oběžnice – větší měsíc se jmenuje Eol a menší Styr.

jaro -     1. Chladen
             2. Úmor
             3. Novorost
léto -     4. Zelenec
             5. Rozkvet
             6. Traven
podzim - 7. Ploden
             8. Ovocen
             9. Kliden
zima -   10. Žluten
            11. Dešten
            12. Větrnec

 

        jednotky

čas

1 chvíle, chvilka = 1 sekunda

1 směna = 1/6 hodiny = cca 10 minut

1 den = 24 hodin

1 alden = 10 dní (doba oběhu měsíce Styr)

1 měsíc = 30 dní (doba oběhu měsíce Eol)

1 rok = 360 dní = 12 měsíců

 

délka

1 coul                   = 1 centimetr

1 loket                 = 50 coulů

1 sáh                   = 200 coulů = 4 lokte   

1 míle                  = 1000 sáhů (2 km)

 

objem

1 klog (~0,05 litru)             

1 korbelík (~0,2 litru)        = 4 klogy

1 korbel (~0,4 litru)           = 2 korbelíky …………………………………….….oblíbená míra na pivo

1 čtvrtka( ~1 litr)              = 5 korbelíků = 20 klogů……………………..…..cca 1 džbánek vína

1 galon (~4 litry )              = 4 čtvrtky  = 20 korbelíků

1 bečka (~48 litrů)            = 12 galonů = 48 čtvrtek

1 fudr (vůz) (~ 1440 l)       = 10 žoků ( 144 l) = 30 beček

(objemové míry jsou nyní univerzální pro celý Nyatar, ale kdysi dávno měla každá rasa svoje objemové jednotky.
Může to být patrné z různého dělení menších jednotek - jedni preferovali číslo 5 (počet prstů), druzí 4 (počet končetin).

Jednoduše by se dalo říct, že galon a čtvrtka jsou lidské jednotky, korbel a klog trpasličí jednotky a korbelík původně hobití. Převod mezi nimi je poměrně jednoduchý, sjednocení objemové míry bylo ustanoveno již před mnoha sty lety, jakmile spolu uvedené rasy začaly žít vedle sebe.)

 

hmotnost

1 absyh (5g)

1 unce ( 50 g)                = 10 absyhů (5g)                    

1 mén (0,5 kg)               = 10 uncí

1 talent (30kg)               = 60 ménů = 600 uncí

1 žok (120 kg)               = 4 talenty        

 

 

        Měnový systém


Thorwal, Fingor, Tiomar, Goryon :       1 zlatý groš  =  10 stříbrných = 100 měďáků 

Erundil :                                             1 edher = 10 stříbrných = 1000 nikláků

Zalos, Higardie :                                 1 aton = 100 rinů

Reberie, Kirmana :                              1 deon = 10 denhirů

 

kurz uvedených měn :  

1 groš = 1 edher =  3 deony = 0,5 atonu

Fotogalerie je prázdná.