česko - krollský slovník

 

 


"jáma na humus" - její význam není ani tak hygienický jako herní (viz. krollí hry)

shlugg-durr

"špatná" sviňárna - namířená proti mluvčímu či jeho přátelům

shkab

A

 

a, ale, i, že, proto, protože, alébrž...

u

ano

urg

B

 

básník, bard

nwym-gwagwara

beranidlo

zuguuth-zarpfra

běžet (čím více zuguth, tím je běh rychlejší)

zuguth-hyff

bič, bičovat, dohlížet, dávat pozor, dozor

sshwug

bílý, stříbrný

madak

bláznit, blouznit, šílenství, sen

chwyrzash

blecha, veš, červíci ... / škrábat se

heksh

boháč, bohatý

zgurra

boj, bojovat

rrwa

bojiště, bitevní pole

rrwa-harg

bojovný, bojovník

rrwara

bolest, trpět

yu

bolestivec - velká urážka, neboť každý kroll se snaží předstírat, že bolest necítí

yura

brána, dveře, branka, dvířka, vrata, vrátka

wulla

bránit se

rrwa-zwu

brát, sahat, dotýkat se, sbírat

byrr

brnění

hurrazot

břicho, žaludek

chorrg

být

tygg

C

 

čarovat, kouzlo, očarovat zlým (nekrollím) kouzlem

chwyrz

čas

zyb-zyb

časový úsek, období - delší ("rok")

zuguth-zyb

černý, tmavý

mog

červená

yugag

čichat, čich

snass

číst

rrharrtha-zwu

člen jiného společenství než mluvčí

zarallra

člen téhož společenství jako mluvčí

rallra

D

 

dát

byrr-gwu

dělat, činit

gaharr

den

zyb

déšť

lybsh-lor-gloog

dílo, fyzická práce

ssyrd

díra v zemi, „chýše“

durr

divoch (bojovník nepoužívající těžký kyj)

shwylch

dobrá sviňárna - tj. mluvčího či jeho přátel vůči nepříteli

rrag

dobrý; nádherný, slavný

arr

dole, hluboko, nízko

lor

domácí pták

ssw-burra

domácí zvíře (koza, kráva)

ssw-zygall

dostávat, přijímat, chytat, schytat to

dyrry-zwu

dozorce, hlídač, král

sshwugra

drzost, opovážlivost / být drzý, opovážit se

flysh

drzoun, opovážlivec

flyshra

držet

dyrry

duch, přízrak (čím větší, tím víc u)

twu(u)pch

dva

zag-zag

H

 

hadry (oděv)

nwyzot

havran, krkavec (mrchožravý pták, jenž žere krollům večeři)

nwrra-burr

historie ve smyslu vypravování o hrdiských činech vypravěče a jeho přátel

hurrgwagwa

hladovět

yu-grrlom

hlava

gwadrr

hledat, pátrat

borrebb

hluchý

zamdassra

hluk, nepříjemné zvuky, hlučet, vydávat nepříjemné zvuky

myrryt

hlupák, prosťáček / hloupost, prostota (ten, jenž se dobře okrádá)

arr-byrryllra

hnědá

foss

hora, pohoří

zuguth-klupp

horko, teplo, ohřát

gash

hory, lesy, neprostupné houštiny - místa, kde žijí ženy

uhhra-harg

hospoda, nálevna

glug-durr

hra, hrát si

ror

hráč, hravý

rorra

hrad, sídlo (krollí)

hurrdurr

hromada

shumug

hrot, zbraň, meč

dworrth

hudba, zpěv, bubnovat, zpívat, provozovat hudbu; hodně příjemná hudba/zvuky/zpěv

myrr; myrr-myrr

humanoid - nekroll

targ

CH

 

chlad, mráz, ochladit

dagyd

chlupy, vlasy, vousy, kožešina, srst

surrz

chodec

yhtra

chování, chovat se, mravy ("ru nwrra zouht" = nechová se jako kroll)

zouht

chrám, klášter, kostel (dle vztahu mluvčího)

zgum-murrwara-durr

chrochtat (při jídle) - dávat najevo spokojenost

grrwach

chudoba

zazgurr

chvilka (část dne )

nak -zyb

I

 

Impérium (- nejlidovější a nejvznešenější krollí abstraktum. Každý kroll jej chápe, ale pro svou vznešenost není často vyslovováno)

dorrwyrrzolg

J

 

hu

jak, proč

oggo

jáma, díra, padací past

klyyg

jeden

zag

jeho (i tvůj)

rruwrryll

jeho, její, jejich

wguwrryll

jezdec, jízdní

yzgra

jezdecké zvíře

yzg-zygall

jezdit, přepravovat se nechozením, jízda

yzg

jídlo, chutnat /  jíst, přejíst se  (rozdíl mezi „najíst se“ a „přejíst se“ prakticky není )

ngam  /  ngam-ngam

jít, chůze

yht

K

 

kámen, balvan, skála

klupp

kdo, co, koho, čeho, komu, čemu,.... proneseno výhružným tónem může znamenat "No a co?"

ogga

kde, kam, kdy

oggu

kejklíř, obratný (např. o krollovi, jenž vyhodí předmět do vzduchu a zase ho chytí)

kwekweshra

kejklit, kejkle

kwekwesh

klení („Sakra!“)

shwehk!

kleště, pluh...

ssyrdag

kmenové území

barr-harg

kolo, kruh, koule, okrouhlý předmět, kutálet se

bholl

kořalka (=silné pití)

glugwa-hurr

kostel, chrám, klášter (dle vztahu mluvčího)

zgum-chwyrzra-durr

kouř, dým, pára ... ("vzdušná břečka")

burru-shlugg

kouzelný, zázračný

murrwag

kouzlo (krollí), zázrak, kouzlit, léčit

murrwa

kraj, okraj, břeh, konec, hrana, poraněný

kurra

krev

yug

kroll

krroll

krollí černý humor, vtip (schválnosti a nechutnosti)

arr-marr

krollí klan

krošu

krollí kmen

krodab

krollí opojný nápoj

grruuh

kyj

yrr

L

 

lakomec (člověk, kterého chtěl kroll oloupit, ale on se ubránil)

shoshnog

lampa, pochodeň

nak -gwyz

lano, provaz, nit, oprátka, oběsit

nuub

les

zuguth-blom

lest mluvčího, popř. jeho přátel (ale ne na něj)

wrragaw

lest nepřátel, zrada

gfegw

letět, pohybovat se vzduchem

lybsh

léto

gash-zybzyb

lézt, plazit se, šplhat

pagzu

ležet

shorn

lidé

ssw

lov, lovit

gerrh

lučištník (čím více "s"tím lepší lučištník)

fs(s)-ra

luk, střílet z luku (čím více "s", tím lepší luk)

fs(s)

M

 

málo

nak

maso, jídlo

grrlom

méně než...

nak-gwu

mír, nuda, poklid

nwym-zuguth

mít

wrryll

mít rád, líbit se

wyrry

mlátit, porážet

zarpf

mnoho ( čím více „u“, tím větší počet)

zuguth  /  zuguuuth

množné číslo (přípona)

-ut, -uth

modrý

glur

moře, jezero

zgum-gloog

moula, nešika (hlavně nešikovný kroll)

zburrh

mrchožravý kojot

nwrra-zygall

mrtvola

darrt

mrzák

ssnug

můj

hwrryll

muž (kroll)

barr

my                  

huu

myslet, přemýšlet, vědět

rrharrtha

mýt se, mít rád čistotu, hygiena

gloog-wyrryl

N

 

na, v - stabilní poloha (předl.)

bwu

nadávka, nadávat

hurrtha

nádhera, sláva, vítězství / vyhrát, dobrota

agmarr

nádobí, nádoba na jídlo

ngam-dug

nahoře, vysoko, vysoký

burr

námořník

zgum-gloog-yhtra

národ, lid

zuguth-ssw

ne

za

nejedlý, špatné jídlo; příliš velká kořist

zangam

nemoc

zaknall

nepřítel; cizí

nwrra

nerovnost, kopec, pahorek, ňadra

zakloch

nerudný - člověk, jenž kazí zábavu (např. nenechá se vyprovokovat k boji)

farsh

nést, přenášet / torna, zavazadlo

bukk

nestvůra

tarrab

neznámá věc; něco, co nevypadá jako nic co kroll zná

tarr

nízko, dole, hluboko

lor

noc

búb

noha

yhtag

nový, novina, překvapení, překvapit 

hyffel

O

 

období po válce, kdy krollové pročesávají kraj a rabují

prrowg-zybzyb

obchodník, kupec

byrr-gwuzwu

od, směr od pozorovatele (předl.); pře-, příliš

gwu

odměna, plat

zyb-zgurr

odmlouvat (když někdo, o kom si kroll myslí, že je mu podřízený, dělá něco, co se krollovi nelíbí)

cheptesh

oduševnělý (člověk, jenž svým jednáním, ač neuvědomělým, krollovi prospěl)

fekyyte

odvaha, odvážit se

horrgr

odvážný, odvážlivec

horrgrra

oheň (i táborový)

gwysh

oko, vidět, zrak

lyyp

omrzlina

dagyd-yu

on, (oni)

r(u)u

opravit, napravit

derrf

P

 

padat

lybsh-lor

palice, "mlátička"

zarpfra

pijan, opilec, opilý

glugwra

pirát

zgum-gloog-byrra

pít, chlastat

glug

pitka, oslava

glug-agmarr

pivo (chlast)

glugwa

pláň, plocha

kloch

plivat, zvracet, močit, vyměšovat; moč, sliny, zvratky

shmlyg

plody, bobule, ovoce...

blom-gerrha

podávat, házet, zasáhnout

dyrry-gwu

podivín, blázen, vědec, čaroděj, básník / podivné, nepochopitelné, nevysvětlitelné

chwyrzra

podzemí, jeskyně

lor-harg

podzemí, jeskyně

lor-harg

pohár, číše

glug-dug

pohyb, hýbat; běžet

hyff

poklad, cennost, drahokam, zlato, stříbro... obohatit se, zbohatnout

zgurr

pokrytec (např. boháč, jenž u sebe nenosí peníze)

choporr

pokřik, řvát při boji

rrhagrr

pomalu, pomalý

zyrr

popálenina

gash-yu

popuzení; naznačuje přechod mluvčího do stavu bojového šílenství

rrwrrg-gbrr

potentní kroll ; mužský pohlavní orgán

uh-hurr

potřebovat, potřeba - zpravidla používáno jako příkaz k obstarání čehokoliv

pywyll

později, dopředu, před, vpředu - používá se ke tvorbě budoucího času

ngarr

poznat po sexuální stránce / soulož

arr-uzb

prcek ("dobře zašlápnutelný nekroll")

arr-yht-gwu-targ

přepít se, opít se, opilost

glug-gwu

přezimovat

gwu-dagyd

příbuzný - mužský /  ženská

kagull / kogull

příjemný, milý, potěšující, prospěšný

oug

příkaz, rozkaz, zákaz - např. ve významu "Přestaň!"

hurrthag

přítel (kroll), dobrý

zanwrra

přítel (nekroll)

uzbra

psát

rrharrtha-gwu

pták, letící zvíře

burra

rodina, rod, kmen, skupina obyvatel stejné vesnice...

rall

rostliny, houby

blom

rozmrazit, ohřát, roztát

dagyd-zwu

R

 

ruka

rrawa

růžová, fialová

ssyss

rvát na kusy

srryk-srryk

ryba, plovoucí zvíře

gwash

rychle, rychlý, pohybovat se nezvyklou rychlostí

ffur

řeč, jazyk

gwagwa

řeka

gloogyff

řezat, sekat, krájet, štípat, ohraničit, zranění

kurr

S

 

sedět

sholorg

sem

zwuz

setkat se, seznámit se, poznat (člověka)

uzb

síla

hurr

silný, silák

hurra

slaboch, zbabělec

nwymra

slabost, strach, bát se, být slabý

nwym

slepý

zalyypra

slyšet, sluch, ucho

mdass

směr k pozorovateli (předl.)

zwu

smrt

zurrg

smůla, smutek, škoda, být smutný, litovat, být nasrán...

shwehk

sníh („zima shora“)

burr-dagyd, burru-dagyd

spát, spánek, dřímat, chrápat

zuguth-shorn

starý

sharg

stařec, stařena

nak -yhtra

stát, být vztyčený, postavit se

zyht

stoupat

lybsh-burr

světlo  (Měsíc – lluperr-búb-zuguth, hvězdy - lluperr-búb-nak)

lluperr

světlý

zamog

sviňák (pozitivně), v mluvené řeči se i "RR-GR" používá pro oslovení (jako "vole")

rragra

sviňák (urážka)

shkabra

svlékat, odhalit, obnažit, ukázat, nahota

zot

Š

 

šaman (krollí), léčitel

murrwara

šíp

fss-dug

špatný

nwrrg

špeh

mdassra

špína, bahno, sliz, hnis, kal; hnisat, leptat, kalit se

shlugg

štěstí, radost (zpravidla z boje, drancování, loupení...)

wrruff

T

 

tady

bwuz

tam

gwugg

teď , už

ag

ten kdo chrochtá - správný chlap

grrwachra

ten, který bere

byrra

ten, ta, to, ty, ti, ta; též obdoba vazby "there is"

wgu

tlupa (armáda) krollů

zuguth-krroll

tlupa (skupina, armáda) nekrollů

zuguth-ngam, zuguth-targ

torna, zavazadlo / nést, přenášet

bukk

trest, potrestat

zkrrub

tři

zag-zag-zag

U

 

úder pěstí, facka, kop, udeřit, fackovat, kopat

churrob

ucho, slyšet, sluch

mdass

úkol

gaharr-gwu

úlovek

gerrha

úlovek přátelství - krollí rituál: úlovek předaný dané osobě symbolizuje mírové/přátelské gesto

gerrha-uzb

ultrasluch, ultraslyšet

chyyzz

univerzální citoslovce (podivu, souhlasu, ...)

uh

upéci, uvařit

gash-zwu

úplný, plný, naprostý, všechen, všichni

zuguthu

ústa

ngamag

útok, útočit (zbraní)

rrwa-gwu

uvést / být uveden do pohoršujícího stavu

nwym-nwym-sholorg

území obývané jiným společenstvím než ke kterému náleží mluvčí

nwrra-harg

území obývané společenstvím k němuž náleží mluvčí

rall-harg

V

 

věc, něco

dug

velká rostlina, křoví, strom

zgum-blom

velký ( čím více „u“, tím větší )

zgu(u)m

velmi málo

nak- nak

vesnice

ghuku

více než

zuguth-gwu

vnitřnosti, párat, kuchat

zyrryk

voda

gloog

vůně/pach

snassa

vůz, povoz

yzgag

výběrčí

prrowgra

vysoké pištivé zvuky jenž krolla ohlušují

nwrrg-myrret

vysoko, vysoký, nahoře

burr

vzdělanost, vzdělání, inteligence

rrharrtha-hurr

vzduch / vítr

burru / burru-hyff

vzít, přinést, krást

byrr-zwu

Z

 

zabít

gorrg

zátaras, zatarasit, zavřít, překážka, místo kudy nelze projít

wu

zboží typu hedvábí, koberce apod. ("kupecká špína")

byrr-shlugg

zdraví

knall

země, území, krajina

harg

zemětřesení, povodeň, bouře...

rrumburrgurr

zima (období)

dagyd-zybzyb

zlo

nwr

změnit, změna

hyffa

zmrznout

dagyd-gwu

zničit, rozmlátit, dobýt

gwrisst

zpět, dříve, vzad, vzadu, za - používá se k tvorbě minulého času

gwyth

zub, tesák, dráp, nehet, dýka, škrábat, kousat, drásat

srryk

zvíře (chodící)

zygall

zvláště malý kroll

nakbarr

zvláště velký kroll, obřisko

zgumbarr

Ž

 

žena

uhhra

ženský pohlavní orgán

zauhhurr

život

knallag

žíznit

yu-glug

žlutá, oranžová, zlatá

fass