krollsko - český slovník

 

 

 


A

ag

teď , už

agmarr

nádhera, sláva, vítězství / vyhrát, dobrota

arr

dobrý; nádherný, slavný

arr-uzb

poznat po sexuální stránce / soulož

arr-byrryllra

hlupák, prosťáček / hloupost, prostota (ten, jenž se dobře okrádá)

arr-marr

krollí černý humor, vtip (schválnosti a nechutnosti)

arr-yht-gwu-targ

prcek ("dobře zašlápnutelný nekroll")

B

barr

muž (kroll)

barr-harg

kmenové území

bholl

kolo, kruh, koule, okrouhlý předmět, kutálet se

blom

rostliny, houby

blom-gerrha

plody, bobule, ovoce...

borrebb

hledat, pátrat

búb

noc

bukk

nést, přenášet / torna, zavazadlo

bukk

torna, zavazadlo / nést, přenášet

burr

nahoře, vysoko, vysoký

burr

vysoko, vysoký, nahoře

burra

pták, letící zvíře

burr-dagyd, burru-dagyd

sníh („zima shora“)

burru / burru-hyff

vzduch / vítr

burru-shlugg

kouř, dým, pára ... ("vzdušná břečka")

bwu

na, v - stabilní poloha (předl.)

bwuz

tady

byrr

brát, sahat, dotýkat se, sbírat

byrra

ten, který bere

byrr-gwu

dát

byrr-gwuzwu

obchodník, kupec

byrr-shlugg

zboží typu hedvábí, koberce apod. ("kupecká špína")

byrr-zwu

vzít, přinést, krást

D

dagyd

chlad, mráz, ochladit

dagyd-gwu

zmrznout

dagyd-yu

omrzlina

dagyd-zwu

rozmrazit, ohřát, roztát

dagyd-zybzyb

zima (období)

darrt

mrtvola

derrf

opravit, napravit

dorrwyrrzolg

Impérium (- nejlidovější a nejvznešenější krollí abstraktum. Každý kroll jej chápe, ale pro svou vznešenost není často vyslovováno)

dug

věc, něco

durr

díra v zemi, „chýše“

dworrth

hrot, zbraň, meč

dyrry

držet

dyrry-gwu

podávat, házet, zasáhnout

dyrry-zwu

dostávat, přijímat, chytat, schytat to

F

farsh

nerudný - člověk, jenž kazí zábavu (např. nenechá se vyprovokovat k boji)

fass

žlutá, oranžová, zlatá

fekyyte

oduševnělý (člověk, jenž svým jednáním, ač neuvědomělým, krollovi prospěl)

ffur

rychle, rychlý, pohybovat se nezvyklou rychlostí

flysh

drzost, opovážlivost / být drzý, opovážit se

flyshra

drzoun, opovážlivec

foss

hnědá

fs(s)

luk, střílet z luku (čím více "s", tím lepší luk)

fs(s)-ra

lučištník (čím více "s"tím lepší lučištník)

fss-dug

šíp

G

gaharr

dělat, činit

gaharr-gwu

úkol

gash

horko, teplo, ohřát

gash-yu

popálenina

gash-zwu

upéci, uvařit

gash-zybzyb

léto

gerrh

lov, lovit

gerrha

úlovek

gerrha-uzb

úlovek přátelství - krollí rituál: úlovek předaný dané osobě symbolizuje mírové/přátelské gesto

gfegw

lest nepřátel, zrada

ghuku

vesnice

glug

pít, chlastat

glugwa

pivo (chlast)

glug-agmarr

pitka, oslava

glugwa-hurr

kořalka (=silné pití)

glug-dug

pohár, číše

glug-durr

hospoda, nálevna

glug-gwu

přepít se, opít se, opilost

glugwra

pijan, opilec, opilý

glug-zwu

žíznit

gloog

voda

gloog-wyrryl

mýt se, mít rád čistotu, hygiena

gloogyff

řeka

glur

modrý

gorrg

zabít

grrlom

maso, jídlo

grruuh

krollí opojný nápoj

grrwach

chrochtat (při jídle) - dávat najevo spokojenost

grrwachra

ten kdo chrochtá - správný chlap

gwadrr

hlava

gwagwa

řeč, jazyk

gwash

ryba, plovoucí zvíře

gwrisst

zničit, rozmlátit, dobýt

gwu

od, směr od pozorovatele (předl.); pře-, příliš

gwu-dagyd

přezimovat

gwugg

tam

gwyrz

čára

gwyth

zpět, dříve, vzad, vzadu, za - používá se k tvorbě minulého času

gwysh

oheň (i táborový)

H

harg

země, území, krajina

heksh

blecha, veš, červíci ... / škrábat se

horrgr

odvaha, odvážit se

horrgrra

odvážný, odvážlivec

hu

hurr

síla

hurra

silný, silák

hurrazot

brnění

hurrdurr

hrad, sídlo (krollí)

hurrgwagwa

historie ve smyslu vypravování o hrdiských činech vypravěče a jeho přátel

hurrtha

nadávka, nadávat

hurrthag

příkaz, rozkaz, zákaz - např. ve významu "Přestaň!"

huu

my                  

hurryll

můj

hyff

pohyb, hýbat; běžet

hyffa

změnit, změna

hyffel

nový, novina, překvapení, překvapit 

CH

cheptesh

odmlouvat (když někdo, o kom si kroll myslí, že je mu podřízený, dělá něco, co se krollovi nelíbí)

choporr

pokrytec (např. boháč, jenž u sebe nenosí peníze)

chorrg

břicho, žaludek

churrob

úder pěstí, facka, kop, udeřit, fackovat, kopat

chwyrz

čarovat, kouzlo, očarovat zlým (nekrollím) kouzlem

chwyrzash

bláznit, blouznit, šílenství, sen

chwyrzra

podivín, blázen, vědec, čaroděj, básník / podivné, nepochopitelné, nevysvětlitelné

chyyzz

ultrasluch, ultraslyšet

K

kagull / kogull

příbuzný - mužský /  ženská

kloch

pláň, plocha

klupp

kámen, balvan, skála

klyyg

jáma, díra, padací past

knall

zdraví

knallag

život

krodab

krollí kmen

kroshu

krollí klan

krroll

kroll

kurr

řezat, sekat, krájet, štípat, ohraničit, zranění

kurra

kraj, okraj, břeh, konec, hrana, poraněný

kwekwesh

kejklit, kejkle

kwekweshra

kejklíř, obratný (např. o krollovi, jenž vyhodí předmět do vzduchu a zase ho chytí)

L

lluperr

světlo  (Měsíc – lluperr-búb-zuguth, hvězdy - lluperr-búb-nak)

lor

dole, hluboko, nízko

lor

nízko, dole, hluboko

lor-harg

podzemí, jeskyně

lor-harg

podzemí, jeskyně

lybsh

letět, pohybovat se vzduchem

lybsh-burr

stoupat

lybsh-lor

padat

lybsh-lor-gloog

déšť

lyyp

oko, vidět, zrak

M

madak

bílý, stříbrný

mdass

slyšet, sluch, ucho

mdass

ucho, slyšet, sluch

mdassra

špeh

mog

černý, tmavý

murrwa

kouzlo (krollí), zázrak, kouzlit, léčit

murrwag

kouzelný, zázračný

murrwara

šaman (krollí), léčitel

myrr; myrr-myrr

hudba, zpěv, bubnovat, zpívat, provozovat hudbu; hodně příjemná hudba/zvuky/zpěv

myrryt

hluk, nepříjemné zvuky, hlučet, vydávat nepříjemné zvuky

N

nak

málo, malý

nak-gwyz

lampa, pochodeň

nak-nak

velmi málo

nak-yhtra

stařec, stařena

nak-zyb

chvilka (část dne )

nakbarr

zvláště malý kroll

nak-gwu

méně než...

ngam  /  ngam-ngam

jídlo, chutnat /  jíst, přejíst se  (rozdíl mezi „najíst se“ a „přejíst se“ prakticky není )

ngamag

ústa

ngam-dug

nádobí, nádoba na jídlo

ngarr

později, dopředu, před, vpředu - používá se ke tvorbě budoucího času

nuub

lano, provaz, nit, oprátka, oběsit

nwr

zlo

nwrra

nepřítel; cizí

nwrra-burr

havran, krkavec (mrchožravý pták, jenž žere krollům večeři)

nwrra-harg

území obývané jiným společenstvím než ke kterému náleží mluvčí

nwrra-zygall

mrchožravý kojot

nwrrg

špatný

nwrrg-myrret

vysoké pištivé zvuky jenž krolla ohlušují

nwym

slabost, strach, bát se, být slabý

nwym-gwagwa

básně, pověsti, historické spisy, eposy - "slabá" historie

nwym-gwagwara

básník, bard

nwym-nwym-sholorg

uvést / být uveden do pohoršujícího stavu

nwymra

slaboch, zbabělec

nwym-zuguth

mír, nuda, poklid

nwyzot

hadry (oděv)

O

ogga

kdo, co, koho, čeho, komu, čemu, .... proneseno výhružným tónem může znamenat "No a co?"

oggo

jak, proč

oggu

kde, kam, kdy

oug

příjemný, milý, potěšující, prospěšný

P

pagzu

lézt, plazit se, šplhat

prrowg

daň, kořist, vybírat kořist

prrowgra

výběrčí

prrowg-zybzyb

období po válce, kdy krollové pročesávají kraj a rabují

pywyll

potřebovat, potřeba - zpravidla používáno jako příkaz k obstarání čehokoliv

R

r(u)u

on, (oni)

rall

rodina, rod, kmen, skupina obyvatel stejné vesnice...

rall-harg

území obývané společenstvím k němuž náleží mluvčí

rallra

člen téhož společenství jako mluvčí

ror

hra, hrát si

rorra

hráč, hravý

rrag

dobrá sviňárna - tj. mluvčího či jeho přátel vůči nepříteli

rragra

sviňák (pozitivně), v mluvené řeči se i "RR-GR" používá pro oslovení (jako "vole")

rrawa

ruka

rrhagrr

pokřik, řvát při boji

rrharrtha

myslet, přemýšlet, vědět

rrharrtha-gwu

psát

rrharrtha-hurr

vzdělanost, vzdělání, inteligence

rrharrtha-zwu

číst

rrumgurrburr

zemětřesení, povodeň, bouře...

rruwrryll

jeho (i tvůj)

rrwa

boj, bojovat

rrwa-gwu

útok, útočit (zbraní)

rrwa-harg

bojiště, bitevní pole

rrwara

bojovný, bojovník

rrwa-zwu

bránit se

rrwrrg-gbrr

popuzení; naznačuje přechod mluvčího do stavu bojového šílenství

S, SH

sharg

starý

shkab

"špatná" sviňárna - namířená proti mluvčímu či jeho přátelům

shkabra

sviňák (urážka)

shlopyach

chválit (se), vytahovat se - o nepříteli či targovi

shlugg

špína, bahno, sliz, hnis, kal; hnisat, leptat, kalit se

shlugg-durr

"jáma na humus" - její význam není ani tak hygienický jako herní (viz. krollí hry)

shmlyg

plivat, zvracet, močit, vyměšovat; moč, sliny, zvratky

sholorg

sedět

shorn

ležet

shoshnog

lakomec (člověk, kterého chtěl kroll oloupit, ale on se ubránil)

shumug

hromada

shwehk

smutek, smůla, škoda, být smutný, litovat, být nasrán...

shwehk!

klení („Sakra!“)

shwylch

divoch (bojovník nepoužívající těžký kyj)

snass

čichat, čich

snassa

vůně/pach

srryk

zub, tesák, dráp, nehet, dýka, škrábat, kousat, drásat

srryk-srryk

rvát na kusy

sshwug

bič, bičovat, dohlížet, dávat pozor, dozor

sshwugra

dozorce, hlídač, král

ssnug

mrzák

ssw

lidé

ssw-burra

domácí pták

ssw-zygall

domácí zvíře (koza, kráva)

ssyrd

fyzická práce, dílo

ssyrdag

kleště, pluh...

ssyrdra

farmář, dělník, sedlák, zemědělec, otrok; dřít, otročit, pracovat, obdělávat půdu

ssyss

růžová, fialová

surrz

chlupy, vlasy, vousy, kožešina, srst

T

targ

humanoid - nekroll

tarr

neznámá věc; něco, co nevypadá jako nic co kroll zná

tarrab

nestvůra

twu(u)pch

duch, přízrak (čím větší, tím víc u)

tygg

být

U

u

a, ale, i, že, proto, protože, alébrž...

uh

univerzální citoslovce (podivu, souhlasu, ...)

uhhra

žena

uhhra-harg

hory, lesy, neprostupné houštiny - místa, kde žijí ženy

uh-hurr

potentní kroll ; mužský pohlavní orgán

urg

ano

uzb

setkat se, seznámit se, poznat (člověka)

uzbra

přítel (nekroll)

-ut, -uth

množné číslo (přípona)

W

wgu

ten, ta, to, ty, ti, ta; též obdoba vazby "there is"

wguwrryll

jeho, její, jejich

wrragaw

lest mluvčího, popř. jeho přátel (ale ne na něj)

wrruff

štěstí, radost (zpravidla z boje, drancování, loupení...)

wrryll

mít

wu

zátaras, zatarasit, zavřít, překážka, místo kudy nelze projít

wulla

brána, dveře, branka, dvířka, vrata, vrátka

wyrry

mít rád, líbit se

Y

yht

jít, chůze

yhtag

noha

yhtra

chodec

yrr

kyj

yu

bolest, trpět

yug

krev

yugag

červená

yu-glogw

žíznit

yu-grrlom

hladovět

yura

bolestivec - velká urážka, neboť každý kroll se snaží předstírat, že bolest necítí

yzg

jezdit, přepravovat se nechozením, jízda

yzgag

vůz, povoz

yzgra

jezdec, jízdní

yzg-zygall

jezdecké zvíře

Z

za

ne

zag

jeden

zag-zag

dva

zag-zag-zag

tři

zakloch

nerovnost, kopec, pahorek, ňadra

zaknall

nemoc

zalyypra

slepý

zamdassra

hluchý

zamog

světlý

zangam

nejedlý, špatné jídlo; příliš velká kořist

zanwrra

přítel (kroll), dobrý

zarallra

člen jiného společenství než mluvčí

zarpf

mlátit, porážet

zarpfra

palice, "mlátička"

zauhhurr

ženský pohlavní orgán

zazgurr

chudoba

zburrh

moula, nešika (hlavně nešikovný kroll)

zgu(u)m

velký ( čím více „u“, tím větší )

zgumbarr

zvláště velký kroll, obřisko

zgum-blom

velká rostlina, křoví, strom

zgum-gloog

moře, jezero

zgum-gloog-byrra

pirát

zgum-gloog-yhtra

námořník

zgum-chwyrzra-durr

kostel, chrám, klášter (dle vztahu mluvčího)

zgum-murrwara-durr

chrám, klášter, kostel (dle vztahu mluvčího)

zgurr

poklad, cennost, drahokam, zlato, stříbro... obohatit se, zbohatnout

zgurra

boháč, bohatý

zkrrub

trest, potrestat

zot

svlékat, odhalit, obnažit, ukázat, nahota

zouht

chování, chovat se, mravy ("ru nwrra zouht" = nechová se jako kroll)

zuguth  /  zuguuuth

mnoho ( čím více „u“, tím větší počet )

zuguth-blom

les

zuguth-gwu

více než

zuguth-hyff

běžet (čím více zuguth, tím je běh rychlejší)

zuguth-klupp

hora, pohoří

zuguth-krroll

tlupa (armáda) krollů

zuguth-ngam, zuguth-targ

tlupa (skupina, armáda) nekrollů

zuguth-shorn

spát, spánek, dřímat, chrápat

zuguth-ssw

národ, lid

zuguthu

úplný, plný, naprostý, všechen, všichni

zuguth-zyb

časový úsek, období - delší ("rok")

zuguuth-zarpfra

beranidlo

zurrg

smrt

zwu

směr k pozorovateli (předl.)

zwuz

sem

zyb

den

zyb-zgurr

odměna, plat

zyb-zyb

čas

zygall

zvíře (chodící)

zyht

stát, být vztyčený, postavit se

zyrr

pomalu, pomalý

zyrryk

vnitřnosti, párat, kuchat