Krollštinu jsem převzal z internetu ze stránek : http://www.tajemno.net/drd.php

Autoři jsou údajně již neznámí. Tímto jim chci velmi poděkovat za podařené dílo, které mne přímo inspirovalo pro vznik vedlejší postavy, krolla Orma.

 

Slovník jsem upravoval podle svého citu až vznikla současná podoba. Některé výrazy byly úplně předělány, jiné jen trochu pozměněny. Věřím, že tyto mé zásahy vedly ke zlepšení.

 

 

KROLLÍ GRAMATIKA

 

Plurál (množné číslo):  -ut, -uth  ;    tam, kde už je samohláska, mění se v u  ( yzgra  ->  yzgrut,  blom -> blomut)

Číslovky :  počítání od 1 cca do pěti (1 = zag,  2 = zag-zag, …);  víc je zuguth ; zvlášť zdatní jedinci (šamani )                                 dovedou i více (do 10…)

 

Složeniny : protože má řeč krollů mnoho jednoduchých slov, přesnější výrazy se vytvoří složeninami

zgum-chwyrzra-durr      = chrám, kostel     - „velká chýše/dům nekrollích kouzel“

nwym-gwagwara          = bard, básník       - „ten, kdo mluví slabošské řeči“

arr-yht-gwu-targ           = prcek                - "dobře zašlápnutelný nekroll"

 

        VÝSLOVNOST

rr - drnčivé r

sh - [ š ]

th - "t" s přídechem (vyslovuje se stejně jako v názvu řeckého písmene - theta)

w  - něco mezi [ v ] a [ u ], podle pozice ve slově se výslovnost kloní buď k jedné nebo druhé hlásce :
      
    mezi souhláskami se vyslovuje spíše jako [ u ] :
    
               nwrra  [ nurra ] - nepřítel
      
    sousedí-li  se samohláskou, vyslovuje se spíše jako  [ v ] :
                   gwu  [ gvu ] - tam,   nwymra [ nvymra ] - slaboch